Загальні умови фінансування

Переваги та особливості лізингу:

• Можливість фінансування у іноземній валюті
• Оформлення, реєстрацію та страхування предмету лізингу здійснює лізингова компанія
• Для юридичних осіб:
• всі платежі у рамках договору лізингу (окрім сум, що відшкодовують частину вартості предмета лізингу згідно податкового обліку) повністю включаються до валових витрат, зменшуючи тим самим суму податку на прибуток;
• предмет лізингу амортизується лізингоодержувачем, зменшуючи податкову базу підприємства;
• лізингоодержувач має право на податковий кредит із ПДВ на повну вартість пред¬мета лізингу в момент його отримання від лізингодавця (крім випадків, коли віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту прямо заборонено чинним законодавством України);
• відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об'єктом оподаткування ПДВ;
отримані у лізинг активи не підлягають відчуженню податковими органами.