Загальні умови фінансування

Переваги та особливості лізингу:

• Можливість фінансування у іноземній валюті
• Оформлення, реєстрацію та страхування предмету лізингу здійснює лізингова компанія
• Для юридичних осіб:
• всі платежі у рамках договору лізингу (окрім сум, що відшкодовують частину вартості предмета лізингу згідно податкового обліку) повністю включаються до валових витрат, зменшуючи тим самим суму податку на прибуток;
• предмет лізингу амортизується лізингоодержувачем, зменшуючи податкову базу підприємства;
• лізингоодержувач має право на податковий кредит із ПДВ на повну вартість пред¬мета лізингу в момент його отримання від лізингодавця (крім випадків, коли віднесення сум ПДВ до складу податкового кредиту прямо заборонено чинним законодавством України);
• відсотки і комісія у складі лізингового платежу не є об'єктом оподаткування ПДВ;
отримані у лізинг активи не підлягають відчуженню податковими органами.

 

Інформація про послугу фінансового лізингу

Послуга фінансового лізингу надається на умовах договору фінансового лізингу.

Мінімальний строк дії договору – 1 рік.

 

Клієнт має право звернутися з проханням дострокового (але не раніше ніж по закінченні 12 місяців з початку строку лізингу) викупу, за умови сплати передбачених договором платежів.

Договір достроково припиняється, якщо має місце одна з обставин для відмови від договору та повернення предмета лізингу у безспірному порядку, отримання від Клієнта або страхової компанії письмового повідомлення про настання обставин знищення, викрадення або втрати Предмета лізингу, а також у випадку, якщо Предмет лізингу пошкоджений і не може бути відновлений, Клієнт дострокового (до закінчення строку лізингу) повертає Предмет лізингу, та згідно положень договорута чинного законодавства України.

Будь-які зміни та доповнення до договору повинні бути виконанні в письмовій формі та підписані обома Сторонами, за винятком зміни Графіка у визначеному договором та додатками до нього порядку.

Витрати (додаткові витрати), які були понесені лізингодавцем у зв’язку з набуттям права власності на Предмет лізингу, адмініструванням такого права власності (включаючи сплату податків та зборів, інших обов’язкових платежів), реєстрацією, страхуванням Предмета лізингу, витрати, пов’язані з вилученням Предмета лізингу та його подальшою реалізацією, та всі інші витрати за договором вказуються у договорі та загальних умовах до договору.

Будь-які інші послуги лізингодавця (крім передачі Предмета лізингу у користування) згідно переліку послуг Лізингодавця та згідно тарифів Лізингодавця, розміщеними на www.rla.com.ua.

Позасудовий розгляд скарг клієнтів здійснюється, шляхом розгляду лізингодавцем скарг та заяв клієнтів в порядку та у строки, визначені Законом України «Про звернення громадян».

Послугу фінансового лізингу надає ТОВ «Райффайзен Лізинг », Довідка про взяття на облік юридичної особи, як такої, що має право надавати послуги з фінансового лізингу серія ФЛ №293, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 08.08.2006 року (переоформлена 27.10.2017 року), ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу (Розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.03.2017 № 766); код ЄДРПОУ 34480657; включений до Реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги (юридичні особи-лізингодавці); місцезнаходження: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 9, корпус 6, офіс 6-201; контактний телефон:  +38(044) 590 24 90; адреса електронної пошти: inna.zarozhevska@rla.com.ua; yuriy.hitrenko@raiffeisen.ua; yana.baklan@rla.com.ua; державне регулювання діяльності ТОВ «Райффайзен Лізинг » здійснює Національний банк України, 01601, Київ, вул. Інститутська, 9 (Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг» від 12.09.2019 №79-ІХ (далі – Закон) визначено перерозподіл та консолідацію функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг. Пунктом 7 розділу II Закону встановлено, що Національний банк УкраїниНаціональна комісія з цінних паперів та фондового ринку з 1 липня 2020 року є правонаступниками Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у здійсненні повноважень та виконанні функцій з державного регулювання та нагляду у сфері ринків фінансових послуг у межах повноважень, встановлених Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».).

Скарги споживачів фінансових послуг приймаються за адресою: 04073, м. Київ, просп. Степана Бандери, 9, корпус 6, офіс 6-201, в телефонному режимі, шляхом звернення споживачів за телефоном +38(044) 590 24 90, а також на електронну пошту, шляхом направлення листів на електронні адреси: inna.zarozhevska@rla.com.ua; yuriy.hitrenko@raiffeisen.ua; yana.baklan@rla.com.ua.

Споживачі, з метою захисту своїх прав, мають право звертатися до Національного банку за допомогою дистанційних каналів:

  • надішліть звернення на електронну пошту nbu@bank.gov.ua, використовуючи спеціальну форму. Найближчим часом з’явиться можливість подати звернення відразу на вебсайті НБУ;
  • зателефонуйте за номером 0 800 505 240, дзвінки безкоштовні. Якщо ви телефонуєте в неробочий час або всі оператори зайняті, залиште ваш номер телефону на автовідповідач, щоб фахівець Національного банку міг з вами зв'язатися пізніше;
  • надішліть лист разом із супроводжуючими документами на адресу: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9.